2011-10-30 12:22:41 | zobrazeno: 2767x


Tento návod slouží jako průvodce registrací internetového obchodu do vyhledávače sexzbozi.cz. Tento návod nenahrazuje ani jinak neomezuje všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP"), jejichž úplné a aktuální znění najdete po přihlášení ve Vaší administraci. Tento návod se řídí VOP a v případě "konfliktu" platí vždy informace uvedená ve VOP. 

1. Popis služby sexzbozi.cz

Vyhledávač sexzbozi.cz indexuje produkty zaregistrovaných internetových obchodů a umožňuje uživatelům snadný a bezplatný přístup k informacím o hledaném zboží.

 

2. Registrace internetového obchodu do služby sexzbozi.cz

Do vyhledávače sexzbozi.cz je možné zaregistrovat internetový obchod (dále "eshop") odpovídající následujícím podmínkám:

 • Obchod není na serveru sexzbozi.cz dosud registrován. 
 • Obchod skutečně existuje a má veřejně dostupné www stránky, na kterých aktivně prodává veškeré nabízené zboží.
 • Stránky obchodu musí obsahovat všechny zákonem stanovené identifikační informace - např. provozovatel obchodu, adresa, IČ a kontaktní informace.
 • Všechny uvedené informace o zboží a obchodu musí být pravdivé. Jedná se zejména o popis zboží, informace o celkové ceně nákupu a dalších souvisejících nákladech (poštovné, balné ...). V době odeslání objednávky musí být zákazník jasně informován o celkové ceně objednávky. 
 • Obchod poskytuje informace o zboží elektronicky v podobě XML feedu (souboru). Všechny uvedené informace musí být pravdivé. 
 • Prodávané zboží musí být v souladu se zákony ČR. 

 

Práva a povinnosti internetového obchodu (výtah):

 • Zaregistrovaný internetový obchod získá přístup do administračního rozhraní, kde může upravovat existující údaje o eshopu a zadávat nové. Vyhledávač sexzbozi.cz si vyhrazuje právo na kontrolu poskytnutých údajů.
 • Internetový obchod poskytuje veškeré textové a obrazové informace dobrovolně a bez nároku na finanční odměnu. 
 • Internetový obchod prohlašuje, že vlastní veškerá příslušná licenční práva k poskytnutým textovým a obrazovým materiálům.
 • Prohlášení internetového obchodu:
  • "Tímto prohlašuji, že jsem autorem poskytnutých fotografií ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) či jsem držitelem majetkových práv či licenčních oprávnění k poskytnutým fotografiím a textům. Za poskytnutí fotografií a textových informací nepožaduji žádnou odměnu."

 

3. Typ zařazení/registrace internetového obchodu do služby sexzbozi.cz

Internetový obchod si při registraci zvolí jednu z možností zařazení do vyhledávací služby sexzbozi.cz. Tuto možnost je možné později na základě žádosti na kontaktní email vyhledávače sexzbozi.cz změnit:

 1. Zdarma - bez garance stahování a zobrazování zboží ve službě sexzbozi.cz. Zboží bude zařazeno pouze do fulltextového vyhledávání a nikoliv do katalogu a dalších doplňujících funkcí služby sexzbozi.cz. Všechny ostatní obchody s placenou formou registrace budou ve výpisech upřednostňovány.
 2. PPS – platba formou provize z prodaného zboží zákazníkům, kteří přišli z vyhledávače sexzbozi.cz. V tomto případě je třeba mít affiliate systém, který Vám umožní sledovat nákupy zákazníků, kteří přišli z našeho vyhledávače. Např. Post Affiliate Pro.
 3. PPC – platba za proklik. Standardní sazba za 1 klik z 1 IP adresy na 1 zboží / 24h. Pokud 1 zákazník klikne na konkrétní zboží 10x v průběhu 24h, započítává se vždy pouze 1 klik. Pokud zákazník klikne na 2 různé produkty, započítají se 2 kliky. Cena za proklik je pevná: 1 Kč/klik vč. DPH.
 4. Paušální platba - pevná měsíční/roční paušální platba. Cena se stanovuje dohodou na základě statistik prokliků za sledované období. Paušální platba je vhodná pro velké eshopy s velmi vysokých obratem a počtem prokliků z našeho vyhledávače sexzbozi.cz.

 

4. Způsob registrace internetového obchodu do služby sexzbozi.cz

Registrace do služby je možná s využitím webového formuláře (připravuje se), nebo na základě žádosti zaslané na email info(zavinac)sexzbozi.cz.

Finanční podmínky:

 • Registrace do vyhledávače sexzbozi.cz je poskytována zdarma.
 • Případné zrušení registrace do vyhledávače sexzbozi.cz je poskytováno zdarma na základě písemné žádosti na kontaktní email služby.
 • Další finanční podmínky se stanovují individuálně na základě:
  • uzavřených smluv,
  • Vašich objednávek přes administrační rozhraní (např. si chci koupit umístění banneru na úvodní stránku vyhledávače, nákup PR článku apod),
  • nebo elektronických objednávek zaslaných emailem na info(zavinac)sexzbozi.cz.